تاجریزی

خواص درمانی تاجریزی

طبع تاجریزی بر پایه آنچه در طب سنتی آمده؛ خیلی سرد و خشک یا به عبارتی سوداوی است. از ویژگی‌های بارز این گیاه میتوان به مواردی چون کاهش تب، قطع خونریزی، تسکین درد، ملین، مدر، معرق، مخدر، ضد روماتیسم، ضد سرفه و ضد آسما اشاره نمود. برخی از خواص درمانی گیاه تاجریزی عبارتند خواهند بود از:

مصرف میوه تاجریزی به عنوان یک راه حل و درمان خانگی بیماری یبوست مفید تشخیص داده شده است. برای تاثیر آن در جهت کاهش تب و تسکین درد، استفاده از میوه گیاه تاجریزی همراه با برخی گیاهان دارویی دیگر مانند پرسیاوش، گل زوفا، گل بنفشه، ختمی خبازی، عناب و سپستان توصیه میگردد.

جوشانده برگ و سرشاخه‌های گلدار تاجریزی برای رفع خارش اندام تناسلی زنان، التیام و تسکین درد محل کوفتگی و دچار ضرب‌دیدگی مفید خواهد بود. از کمپرس تاجریزی برای التیام سوختگی نیز استفاده میگردد. برای درمان دل درد و سوزش معده بعد از غذا، یک فنجان دمکرده تاج ریزی مصرف کنید.

استفاده از ضماد برگ این گیاه برای درمان ترک نوک پستان و بیماری بواسیر موثر است. از خواص گیاه تاجریزی کاهش فشار خون بالا است. برای این کار باید مقداری از برگ تازه گیاه را مصرف نموده و یا از جوشانده آن استفاده کنید.

در طب سنتی از تاجریزی برای درمان اسهال استفاده می‌شده است. استفاده از خاکستر تاجریزی برای تسکین دندان درد ناشی از گرمی و حرارت مفید است. در طب سنتی از خواص تاجیزی برای درمان بیماری دیفتری استفاده می‌شود.