خاکشیر

نکات مهم در مصرف خاکشیر

در مصرف خاکشیر توجه به نکات زیر ضروری است:

    • افرادی که به ورم و زخم معده دچارند باید خاکشیر را به مقدار کم مصرف کنند.
    • افرادی که طبع سرد دارند و از بیماری های روماتیسم و آرتروز رنج می برند، باید شربت خاکشیر را عسل و عرق نعناع مصرف کنند.
    • برخی از افراد با خوردن خاکشیر سر درد می گیرند این افراد باید خاکشیر را با کتیرا مصرف کنند.
    • برای جلوگیری از سنگ کلیه خاکشیر را چندین بار بشویید و ۱۲ ساعت در آب خیس کنید.