بالنگو

نکات قابل توجه در مصرف بالنگو

نکات قابل توجه در مصرف بالنگو:

  • اگر با مصرف تخم بالنگو، متوجه شوید کمتر ترش می‌کنید، نشانه آن است که برودت (سردی) بر معده غالب است، به خصوص اگر جشاء حامض یا آروغ ترش کاهش یابد. بر این اساس باید درمان را بر تسخین و گرم کردن معده قرار داد.
  • اگر با مصرف بالنگو، ترشحات بزاقی کمتر شد، نشانه آن است که رطوبت غالب بوده و تخم بالنگو آن را تحلیل برده است.
  • چنانچه بعد از مصرف تخم بالنگو، هضم بهتر شد و احساس کردید معده پس از خوردن غذا نسبت به قبل زودتر سبک می‌شود و از سویی بعد از صرف غذا احساس سنگینی ندارید و درعوض نشاط دارید، نشانه آن است که مشکل ضعف هاضمه دارید و باید معده را تقویت کرد.
  • تخم بالنگو سبب رقیق شدن نزله‌ها می‌شود، بنابراین ممکن است با مصرف این شربت ترشحات پشت حلق شما کمتر شود.
  • همچنین ممکن است پس از مصرف احساس گرمای شدید در بدن کنید، بر این اساس شما در معرض بروز سوءمزاج گرم هستید. چراکه سخونت یا گرمای تخم بالنگو سبب بروز این علایم شده است.
  • از موارد دیگری که بعد از مصرف تخم بالنگو بروز می‌کند این است که به شما احساس خشکی دهان دست می‌دهد، این علامت نشانه آن است که سوءمزاج خشک یا خلطی خشکی آور در معده وجود دارد.